o-biurze-rachunkowym2.jpg

Czym zajmuje się profesjonalne biuro rachunkowe?

Kompleksowe prowadzenie księgowości firmy to odpowiedzialne zadanie, które spędza sen z powiek większości przedsiębiorcom. Przepisy prawne ulegają nieustannym zmianom, a język urzędowy, którym pisane są ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne jest często niezrozumiały dla osób, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia. Prowadząc własną działalność gospodarczą, warto rozważyć skorzystanie z usług biura rachunkowego. Na taki krok decyduje się wielu przedsiębiorców, którym zależy, aby kwestiami księgowymi, rachunkowymi i płacowymi ich firmy zajęli się doświadczeni specjaliści.

Kto może założyć biuro rachunkowe?

Choć działalność biura rachunkowego kojarzy się tylko z prowadzeniem księgowości i rachunkowości firm, to zakres czynności, do których uprawnione jest profesjonalne biuro rachunkowe, jest znacznie szerszy. Aby rozpocząć działalność biuro, a dokładnie jego właściciel (ponieważ powszechne są jednoosobowe działalności gospodarcze) musi spełnić kilka warunków. Wymagana jest bowiem niekaralność, pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych, minimum średnie wykształcenie oraz wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Biura rachunkowe, z którymi przedsiębiorstwa decydują się na współpracę, do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, potrzebują uprawnień i dostępu do danych, których bezpieczeństwa w firmie strzeże się z najwyższą starannością. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby zgodność z prawem właściciela biura rachunkowego była niepodważalna.

Warto podkreślić jednak, że według nowelizacji Ustawy o Rachunkowości z sierpnia 2014 roku, aby założyć biuro rachunkowe, nie jest wymagany certyfikat księgowy. Istnieje jednak jeden warunek – ten rodzaj świadectwa kwalifikacyjnego muszą posiadać osoby zatrudnione, które będą zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Profesjonalne biuro rachunkowe może swoją działalność prowadzić na trzech głównych płaszczyznach. Jedną z nich są podatki i księgowość. Usługi, które świadczone są w tym zakresie, obejmują między innymi:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których odnotowana musi zostać każda złotówka, która pojawiła się w portfelu przedsiębiorstwa, obejmują one zarówno przychody i wydatki, jak i koszty zaciągniętych kredytów, utrzymania pracowników itd.,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych, w tym również sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzenie planu kont, czyli numerycznego wykazu zbiorów (kont księgowych), w których rejestruje się dane firmy,
  • opracowanie polityki rachunkowości, czyli zbioru zasad, według których prowadzone są księgi rachunkowe.
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i elementów wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • przygotowywanie niezbędnych deklaracji, takich jak: PIT, CIT, a także JPK_VAT oraz dostarczanie ich w terminie dedykowanym jednostkom w imieniu przedsiębiorstwa.

Druga płaszczyzna, w ramach której biuro rachunkowe świadczy swoje usługi to finanse. Wykonując usługi publiczne lub wypuszczając produkty na rynek, konieczna jest współpraca z interesariuszami. Do grup interesu zalicza się zarówno dostawców, klientów i pracowników, jak i lokalne służby, instytucje finansowe, zarząd oraz media.

Jedną z form komunikacji są analizy finansowe, czyli opracowane informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Taki dokument jest niezbędny w przypadku ubiegania się o kredyt, wsparcie inwestorów lub prestiżową współpracę. Specjaliści pracujący w biurze rachunkowym, z pewnością przygotują wysokiej jakości, kompleksową analizę, która spełni wymagania każdego interesariusza.

Trzecia płaszczyzna działalności profesjonalnego biura rachunkowego obejmuje kwestie kadrowo-płacowe. Dokumentacja pracownicza taka jak, akta osobowe, listy płac, prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności z powodzeniem może być prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Z tego zakresu usług korzystają m.in. niewielkich rozmiarów przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilka osób, przez co wydzielenie osobnej komórki w strukturze przedsiębiorstwa, która miałaby zajmować się kwestiami pracowniczymi, jest nieopłacalne.

Wygodniej jest odpłatnie skorzystać z możliwości oddelegowania tych obowiązków. Biuro rachunkowe przygotuje również comiesięczne raporty rozliczeniowe do ZUS-u, a także zajmie się wszelką dokumentacją związaną z rejestracją pracowników. Ponadto, specjaliści dopilnują terminów składania wniosków o zasiłek chorobowy, macierzyński itd. 

Na co zwrócić uwagę, wybierając dobre biuro rachunkowe?

Wybór biura rachunkowego powinien być przemyślany. Właściciel, decydując się na outsourcing księgowości, finansów lub kwestii kadrowo-płacowych, podejmuje decyzję, która wpłynąć może na wizerunek całego przedsiębiorstwa. Wybrane biuro rachunkowe będzie miało dostęp do bazy poufnych danych, dlatego warto zasięgnąć opinii osób trzecich oraz sprawdzić wypracowaną pozycję na rynku. Koszt poświęconego na analizę rynku czasu wydaje się być nikły w porównaniu do kosztów finansowych i poza finansowych, które ponosi przedsiębiorstwo w przypadku, gdy wybrane przez nie biuro rachunkowe okaże się nierzetelne.

Wychodzimy z założenia że każdą firmę tworzą ludzie.

Wychodzimy z założenia że każdą firmę tworzą ludzie – dla nas to priorytet- każda firma jest pracodawcom nawet jeżeli działalność jest jednoosobowa – mikroprzedsiębiorstwa rozwijające się w regionie stanowią coraz większy udział w gospodarce. Samozatrudnienie tworzy perspektywy dla rozwoju gospodarki. biuro rachunkowe https://www.syntex.com.pl

Wyboru należy dokonać świadomie, biorąc pod uwagę nie tylko opinie i pozycję rynkową, ale i własne potrzeby. Na rynku funkcjonują biura rachunkowe, które nie dość, że działają na wszystkich trzech płaszczyznach, to świadczą jeszcze inne usługi dodatkowe. Ale znajdą się także i takie, które specjalizują się tylko w jednym zakresie, za to oferują najwyższą jakość obsługi oraz indywidualne podejście do klienta.

Wybór nie jest łatwy – biuro rachunkowe, które ceni jeden przedsiębiorca, może nie pasować innemu, który kieruje się odmiennymi  kryteriami wyboru. Należy jednak pamiętać, że rzetelne i sprawdzone biuro rachunkowe to szansa na wieloletnią współpracę oraz wsparcie zaufanego partnera w nawet najbardziej skomplikowanych i niezrozumiałych zmianach prawnych.

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego

Należy podkreślić, że za wszelkie błędy, zaległości podatkowe, niedotrzymanie terminów lub nieprawidłowo sporządzoną dokumentację przed Urzędem Skarbowym odpowiada przedsiębiorca, a nie biuro rachunkowe. I tego nie zmieni żadna klauzula na umowie. Jednak zgodnie z art. 471 Kodeksu

Cywilnego biuro rachunkowe zobowiązane jest naprawić szkodę, która wyniknęła w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania, czyli niewypełnieniem warunków umowy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji uruchamiane jest wykupione przez biuro rachunkowe obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.